Att äga en MyWay är ett sant nöje eftersom den ger dig många underbara stunder. Att sköta om sin MyWay är också ett nöje, förutsatt att du gör rätt saker. Din MyWay är ett stycke teknisk perfektion. Dem följande råden är en förutsättning till att följas för att garantin skall gälla. Sköter du din MyWay på ett korrekt sätt kommer den att hålla länge, länge.

Minst en gång om året bör cykeln lämnas till en fackman för noggrann service. För att en cykel skall fungera problemfritt krävs att den hålls ren och att den servas med jämna intervaller. Enklare översyn (se nedan) kan man givetvis utföra själv. Gör man det har man minimerat risken för att cykeln plötsligt havererar på grund av ojusterade växlar och bromsar eller glappande lager m.m. Följande underhåll bör du göra minst en gång per månad vid regelbunden användning av cykeln.

Tvättning av en cykel skall aldrig ske med kraftig vattenstråle såsom högtryckstvätt, då vatten kan tränga in och skada kullager i nav och vevparti m.m.

Använd en ren trasa eller svamp och spola av din MyWay utan att rikta vattenstrålen direkt mot lagringar i nav, styrlager, kedjekrans m.m. En cykel täckt med smuts, vägsalt, olja, lera och annat gör att komponenterna fungerar sämre och förkortar dess livslängd.

Glöm ej att smörja kedjan efter tvätt.

Kontrollera att följande komponenter sitter fast ordentligt och inte ser skadade ut. Sadel, sadelstolpe, styre, styrstam, hjul, däck, framgaffel, pakethållare, stöd, skärmar samt reflexer, lampor och låda. Ifall färgen skulle vara skadad så förhindras rostbildning genom att behandla det med färg.

Se till att ekrarna är hela och lika spända. Kontrollera dess spänning genom att trycka på ekrarna i sidled, skulle dem ge ifrån sig tickande ljud när du cyklar så behöver dem spännas.

Lösa ekrar bidrar till cykeln känns tyngre och instabil. Om en eker går av ska den omgående bytas. Cykla aldrig med en eker som gått av, det leder till att hjulet blir skevt och blir nödvändigt att byta fälg och ekrar.

Kontrollera att hjulen är raka, hela och sitter ordentligt fast. Snurra hjulet och kontrollera att det är rakt i både sidled och höjdled. Skulle hjulet vinda, kan det vara någon eker som sitter löst eller att fälgen har fått skador.

Kontrollera att däcken har rätt tryck och inte är utslitna. Ett cykeldäck som inte har pumpats upp tillräckligt mycket blir mycket tyngre att cykla på. Däcksidan får sprickbildning och en kortare livslängd.

Kontrollera regelbundet att kedjan inte är skadad eller knakar. Se till att kedjan alltid är väl inoljad. Vrid pedalerna bakåt samtidigt som du smörjer. Glöm ej att torka av överflödig olja genom att hålla en trasa runt kedjan, samtidigt som du drar runt kedjan. Försök till att få bort som mycket som möjligt av oljan som finns på utsidan, där den inte gör någon nytta.

Kontrollera att bromsskivan är ren och  ligger fritt. Bromsklossarnas fulla effekt fås efter några dagars användning, detta efter att bromsbeläggens ytskikt har blivit uppruggat. Kontrollera bromsklossarnas förslitning samt att de tar jämt och rakt.

Bromsklossarna slits olika beroende på viktbelastning, körstil, vägens skick och väderförhållanden. Kontrollera därför bromsklossarna regelbundet och se till att byta ut dem i god tid innan slitprofilen är försvunnen.

Alla vajrar bör hållas välsmorda. Se efter vajrarna ifall det finns brott eller slitage regelbundet, så att vajern inte går sönder. Bromsvajrar tänjs ut efter regelbunden användning därför rekommenderas det att justera dem och smörja vajrarna regelbundet.

Viktigt: Det är viktigt för säkerheten att smörja vajrarna före vinterperioden. Därmed minimeras risken för att vajrarna fryser fast.

Kontrollera att följande lager är justerade och inte glappar. Styrlager, vevlager, hjullager samt mellan ram och låda, dvs centrumbulten som måste åtgärdas av en fackman omedelbart.

Om cykeln inte används under längre period, tex. under en sträng vinter, skall batteriet underhåll laddas ca två timmar i månaden. Spreja förkromade och förzinkade med ett rostskyddsmedel tänk på att allt stål kan rosta. Förvaring bör ske i regnfritt utrymme eller med skyddsöverdrag som finns att köpa till här.

När cykeln åter tas i bruk ska den torkas av väl och om cykeln är utrustad med fälgbroms är det viktigt att torka av fälgsidorna noggrant för att få en optimal och säker bromsförmåga.